Apie GIS

2011-08-23 11:51


(GIS) – informacinė sistema skirta darbui su erdvine ir aprašomąja informacija. Sistema skirta skaitmeninių koordinuotų erdvėje duomenų kaupimui, saugojimui, vaizdavimui, redagavimui, integravimui bei analizei.  Plačiau…

GIS taikymas Vilniaus universitete

Geografinę informacinę sistemą (GIS) bei jos technologijas Vilniaus universitete šiuo metu taiko Gamtos mokslų, Matematikos ir informatikos, Istorijos bei  Ekonomikos fakultetų darbuotojai ir studentai.  Gamtos mokslų fakulteto Kartografijos centras vienintelis Lietuvoje vykdo Kartografijos magistro studijų programą bei rengia įvairius teminius žemėlapius. Daugiau kaip 50% studijų programą sudarančių kursų yra tiesiogiai susiję su moderniomis geografinėmis informacinėmis technologijomis, kurios neatsiejamos ir nuo serverių panaudojimo kartografiniams sprendimams. GIS technologijos ir duomenys intensyviai naudojami visų pakopų GMF Geologijos ir Geografijos studijų programose, Ekologijos ir aplinkotyros studijų programose, kiek mažesne apimtimi – Biologijos (Ekologijos, Botanikos, Zoologijos) studijų programose. Matematikos ir informatikos fakultetas (VU MIF)  GIS sistemas daugiausiai naudoja informacinių sistemų kūrimo bei duomenų analizės aspektais.  Ekonomikos fakultete (VU EF)  GIS pagrindu dėstomos logistikos, verslo ir prekybos mokymo disciplinos. Jose ugdomi organizaciniai vadybiniai gebėjimai, grindžiami topologiniais situacijų vertinimais bei su tuo susietais situacijų ir sprendimų modeliavimais.  Istorijos fakultetas GIS sistemas naudoja mokymo tikslais paveldosaugos ir archeologijos programų bakalauro bei magisdtro studijų studentams.  Studentai supažindinami su duomenų bazių kūrimo principais, erdvinių duomenų kūrimo ir analizės galimybėmis naudojant GIS. Archeologinių tyrimų (praktikos) metu GPS imtuvais ir tacheometrais surinkta erdvinė informacija pateikiama bei išanalizuojama pasitelkiant modernias GIS technologijas. Turima ArcGIS programinė įranga bei geoduomenų bazė suteikė galimybę Istorijos fakultetui dalyvauti  ir projektinėje veikloje.  2008-2010 m. Lietuvos istorijos instituto vykdyto projekto ARCHEOKRAŠTOVAIZDIS metu (finansuotas LMT) VU Istorijos fakultetas, kaip projekto partneris, sukūrė GIS sluoksnį PROLIGIS (Proistorinės Lietuvos GIS sluoksnis), kuriame pateikta informacija apie 4000 proistorinių objektų, surastų Lietuvos teritorijoje.