OpenGIS

2015-10-26 12:18 (2020-01-21 15:09)

Atviro kodo GIS programinė įranga sukurta kaip alternatyva komercinėms GIS duomenų kūrimo ir apdorojimo programoms. Nemokama GIS programinė įranga palaiko visus vektorinius ir rastrinius formatus bei internetinius standartus.

Nuo 2014 m. Vilniaus universitete veikia Atviro kodo GIS darbo grupė, kuri viešina atviro kodo sprendimus ir technologijas, taikomas mokslo, verslo bei kitose gyvenimo srityse.  2014 m. rudenį VU Atviro GIS kodo darbo grupė Vilniuje surengė pirmąją, o  2015 m. rudenį antrąją konferenciją  „GIS – paprasta ir atvira“ . Joje buvo pristatyti atviro kodo GIS priemonių taikymo pavyzdžiai bei surengta techninė sesija konferencijos dalyviams.