Projektai ESRI ArcGIS pagrindu

Istorijos fakultetas

2012-04-23 13:40 (2020-01-21 14:24)

Lietuvos kraštovaizdžio raida archeologijos ir gamtos mokslų duomenimis

ProLiGIS – tai Lietuvos archeologinių vietų ir radimviečių geoduomenų bazė (autoriai L. Tamulynas ir R. Tučas), sukurta (ir vis dar tobulinama) Vilniaus universiteto Archeologijos katedroje, vykdant 2008-2010 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuotą mokslinių tyrimų projektą Lietuvos kraštovaizdžio raida archeologijos ir gamtos mokslų duomenimis ARCHEOKRAŠTOVAIZDIS (atsakinga institucija – Lietuvos istorijos institutas (vad. V. Šimėnas), partneriai – Vilniaus universitetas (vad. L. Tamulynas) ir Kernavės valstybinis rezervatas (vad. dr. G. Vėlius)).

ProLiGIS