Direktyvos

2012-10-15 17:24

INSPIRE direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje

2007 m. gegužės 15 d. įsigaliojo 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB (OL 2007 L 108, p. 1), sukurianti Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE).

Pagrindinis INSPIRE tikslas yra užtikrinti valstybių narių erdvinės informacijos suderinamumą, bendrą erdvinės aplinkos informacijos naudojimą viešajame sektoriuje, naudojamumą ir pasiekiamumą visuomenei Europoje. Tam reikia sukurti valstybių narių erdvinės informacijos infrastruktūras, atitinkančias bendras įgyvendinimo taisykles. Išsamiau…

Vilniaus universitetas yra pasiruošęs prisidėti prie INSPIRE ir aplinkos direktyvų įgyvendinimo  teikiant  VU mokslininkų vykdomų GIS projektų duomenis bei metaduomenis Lietuvos geografinės informacijos portalui.

Kitos nuorodos, susijusios su INSPIRE direktyvos įgyvendinimu Lietuvoje: